ПЛАЗМА АПАРАТ ЗАВАРУВА, СЕЧЕ, ЛЕМИ....
3500
Copyright Multiplaz.MK
Економичен
Без користење на скапи додатоци и потрошен материјал, како специјални електроди или бози за гацетилен и кислород, е предуслов за економично работење и секојдневна заштеда. Вообичаените дневни издатоци за гас, високата потрошувачка на струја за трансорматорски апарати, компресори со користење на МУлтиплаз 3500 се минато. Сета работа станува многу поефикасна а во исто време и по економична. Мултиплаз 3500 системот е дизајниран за 100% работен циклус, 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Квалитетните материјали од кои е изграден системот го овозможуваат ваквиот режим на работа. Конструкцијата на катодата и млазниците овозможуваат 10 часовна работа бес прекин пред да треба да се заменат, што секој професионалец знае е многу подолго него кај било кој друг плазма апарат. Спецификации Мултиплаз 3500 користи обична вода од било која водовод за својата работа. Исто така може да се користи било каков алкохол за подготвување на смешата за процесот на заварување и лемење, што е уште еден одличен начин за поекономична работа. За цело дневно работење се потребни само неколу чашки на било каков алкохолен раствор. При работа со Мултиплаз 3500 уредот не мораме посебно да се грижиме за влијанието на здравјето на операторот, бидејќи неговата еколошка технологија на никој начин не ја загрозува безбедноста на корисникот. Еколошки Мултиплаз 3500 користи обичен напон од 220 V кој е достапен во сите домови и канцеларии и нема потреба од посебни индустриски приклучоци ниту пак од тро-фазна инсталација. Максималната потрошувачка на струја изнесува 3,5 kW што е во рангот на најголем број домашни апарати. Самата ефикасност во работат е голема предност на овој уред. И покрај вака малата потрошувачка благодарение на единствената технологија плазма млазот може да се намали на мал дијаметар слично на ласер. Оваа карактеристика овозможува топење и обработка на материјал со дебелина од 300 мм иако во едно поминување може да се истопи челична плоча со дебелина од 10 мм, како и лемење и заварувањето на тенки лимови со дебелина од 0,5 мм е уште една од посебните особини на овој систем. Со прецизната регулација на напонот и струјата може лесно да се манипулира со количеството на топлина и карактеристиките на плазмата, така што може да се користи за обработка на многу мали како и големи предмети. Двата пиштоли што доаѓаат сдандардно со секој Мултиплаз 3500 систем овозможуваат брза промена помеѓу заварување и плазма сечење и обратно.