ПЛАЗМА АПАРАТ ЗАВАРУВА, СЕЧЕ, ЛЕМИ....
3500
Copyright Multiplaz.MK
Мултиплаз 3500 со својот напреден дизајн ја освои “Grand Prix Award” за нови супер технологии на Светскиот Саем за Пронајдоци во Женева Швајцарија. Иновативноста кај Мултиплаз апаратите започнува со развивање на идеата за користење на обична вода како работен флуид. Неговиот дизајн е воедно и чудесен и едноставен. Патентираните технологии се уште се недостигнати на светско ниво. Мултиплаз е единствената компанија која ги заслужи патентните права за единствената технологија на заварување со користење на заштитна атмосвера создадена од смешна на течност вода-алкохол наместо класични гасови за заштита. Воедно е и прва компанија која создаде плазма апарат кој обичната вода ја претвора во плазма со температура од 8000°C. Врвниот тима на научници од Мултиплаз низ повеќе годишни истражувања и експерименти ги откри вистинските концентрации на растворот вода-алкохол. Овој работен флуид, под влијание на електричниот лак, создава заштитна неутрална средина за заварување. Иако Мултиплаз технологијата не може комплетно да ги замени сите процеси на заварување во заштитна атмосфера (пр. ТИГ), овозмо- жува успешно заварување на најголем број на метали дури и каде е потребна не-оксидирачка заштитна средина (заварување на алуминиум, разни челици и др.). Важно е да се напомене дека заштитната атмосфера од млазот не дозвола испарувањата од металот хемиски да реагираат со воздухот. На овој начин се придонесува за еколошки заштитен процес кој воедно го штити и операторот од опасни испарувања при заварувањето или сечењето. Види Еколошки Единствениот дизајн и напредната инверторска процесорски контролирана технологија на Мултиплаз 3500 овозможува прецизна контрола на плазма млазот со промена на височината на напонот и јачината на струјата во пиштолот. Можноста да се подесува смешата вода-алкохол овозможува да се добие соодветна заштитна средина за завраување или лемење на различни метали. Видео презентации
Единствена технологија, уникатен дизајн