ПЛАЗМА АПАРАТ ЗАВАРУВА, СЕЧЕ, ЛЕМИ....
3500
Copyright Multiplaz.MK
Спецификации Напојување со електрична енергија 100
-253 V (една фаза)
Фреквенција: 50
-60 HZ
Максималната потрошувачка за мрежа со напон 220V 3 ,5 KWt Приклучокот за струја и осигурачот треба да бидат најмалку 25 А за110V и најмалку 16A за 220V. Напојување: тежина 8 килограми Пиштол: тежина 0 ,9 килограми (сув) Потрошувачка на течност 0 ,25 литри  час Неактивен напон до 68 V (не надминува) Пиштол со притисок на пареа 0 ,4
1 2 бар
Работен циклус 100 % Напојување
димензии: (Д x Ш x В) 380 х 190 х 140 мм
Пиштол
димензии (Д x В x Ш) 205 х 194 х 60 мм
Напојување должина на кабел: 2 м Пиштол
должина на кабел: 2 м
Начин на работа: плазма и плазма со лак Течност за сечење и заварување: обична вода Течност за лемење и заварување: смеша вода / алкохол Температура на плазма лакот: 8.000 °C Сечење на челик: до 10 мм Заварување на челик: од 0,4 до 50 мм Работно време со едно полнење на пиштолот: 20-30 мин